פתרונות למידה שלנו

נהלים להשתתפות בפיתוח מקצועי תשפ"ד

רישום

חובת רישום לפני פתיחת ההשתלמות.
הרישום במערכת מצפן בלבד קודם פתיחת ההשתלמות! (המערכת ננעלת אוטומטית)
לתשומת לב: הרישום במערכת מצפן זמין לעו"ה המדווחים במערכות משרד החינוך: תיק עו"ה
הוראה מעודכן ודיווח שיבוץ למוסד חינוכי לשנת תשפ"ד המעודכן במערכות כח אדם.
א. לאחר הרישום במצפן תקבל הודעה שהרישום על תנאי צוות הפסג"ה יאשר את הרישום
בהתאמה לנתונים.
ב. סילבוס ההשתלמות כולל מיקום מדויק, שעות ותאריכים יש לקבל מרכז ההשתלמות.
לתמיכה ברישום במערכת מצפן התקשרו 6552* שלוחה יש לתעד מס‘ פניה ושם הפקידה.
במידה ולא קבלתם מענה בתמיכה ניתן ליצור קשר עם צוות מרכז פסג“ה 02-5416291
שעות מענה לסיוע ברישום במצפן

שעות הבוקר בימים ב' וה' בין השעות 10:00-14:00
שעות הערב בימים ב' ג' וד' בין השעות 19:10-22:00
תשלום
ייגבה בהמשך 16.5 ₪
נוכחות במפגשים
1. על כל משתלם/ת חלה חובת נוכחות בהשתלמות. ניתן להיעדר עד 20% משעות ההשתלמות.
2. הצטרפות מאוחרת להשתלמות, היעדרות עקב פעילות בית ספרית (אספות הורים, טיולים,
ישיבות(סיבות אישיות וימי מחלה – נכללים ב־20% מסך ההיעדרות המותרת בהשתלמות.)
3. אחריות חתימת נוכחות חלה על המשתלמים.
4. במפגשי למידה מרחוק, מפגשים אסינכרוניים, יש לבצע את המטלות הנדרשות מהמרצה.
ביצוע המטלות נחשב לנוכחות במפגש.
5. במפגשים סינכרוניים (בזום/מיט) נוכחות תינתן למשתתפים עם מצלמה פתוחה בלבד.
6. לא תתאפשר כניסת תינוקות ועגלות.
זכאות והכרה בגמול לצורכי קידום
רישום מראש במערכת מצפן, השתתפות מלאה (לפחות 80%) והגשת מטלות הם תנאי הסף
להכרה בשעות הפיתוח המקצועי לצבירת גמול ועליה בדרגה.
חשוב לבדוק מראש את המועדים והמטלות ולהשלימם במלואם.

במידה ודיווח העסקתכם בהוראה אינו מעודכן במערכות כח אדם בהוראה, עליכם להרשם בטופס דיגיטלי.

אנו בפסג"ה נתעד את הרישום, דיווח הנוכחות והגשת מטלות ונפיק אישור השתתפות ועמידה בדרישות בסיום תהליך הפיתוח המקצועי.

את האישור יש להגיש לאגף כח אדם בהוראה במחוז לצורך הכרה לגמול.

הכשרה בסיסית לרכזות ביטחון במוסדות חינוך-נשים

מס' פתרון למידה: 224575

מנחה/ים: צוות מרצים

מס' שעות לימוד: 60

קהל יעד: רכזות בטחון

אופן הלמידה: פרונטלי

סגור לרישום

השתלמות למנהלי ת"ת בירושלים- שלבים

מס' פתרון למידה: 224051

מנחה/ים: צוות מרצים

מס' שעות לימוד: 60

קהל יעד: מנהלי ת"ת בירושלים

אופן הלמידה: סגור לרישום

פתוח לרישום

תכנית פיתוח מנהלות- שלבים

מס' פתרון למידה: 224102

מנחה/ים: סגור לרישום

מס' שעות לימוד: 60

קהל יעד: מנהלות מעיין החינוך התורני

אופן הלמידה: פרונטאלי

פתוח לרישום

גננות לומדות בקהילת אשכול גנים

מס' פתרון למידה: 226001

מנחה/ים: תמר אובלנדר

מס' שעות לימוד: 30

קהל יעד: גננות חנ"מ

אופן הלמידה: פרונטאלי

פתוח לרישום

שיינדי בנדיקט – חוסן

מס' פתרון למידה: 223335

מנחה/ים: שיינדי בנדיקט

מס' שעות לימוד: 30

קהל יעד: גננות מפקחת

אופן הלמידה: סינכרוני

סגור לרישום

פרוייקט רבדים

מס' פתרון למידה: 217824

מנחה/ים: תהילה טוויטו

מס' שעות לימוד: 30

קהל יעד: מורות פרוייקט רבדים

אופן הלמידה: היברידי

סגור לרישום

מנחות ספר

מס' פתרון למידה: 217049

מנחה/ים: יעל ואן דיק ,נעמי שפר ליליאן ביטון

מס' שעות לימוד: 60

קהל יעד: מנחות בתוכנית ספר (ארגון שלבים)

אופן הלמידה: היברידי

סגור לרישום

מדריכות מובילות

מס' פתרון למידה: 222351

מנחה/ים: מירב פאול

מס' שעות לימוד: 30

קהל יעד: מדריכות מובילות

אופן הלמידה: היברידי

סגור לרישום