מידע למנחה

מערכת מצפן

בעקבות מעבר דיווח וניהול הפיתוח מקצועי למערכת מצפן ע"מ שנוכל לשלם למרצים עליך להיכנס למערכת הרשמה למאגר המרצים ולהירשם למאגר המרצים על פי הדרישות המופיעות באתר.

גם מרצים שבעבר היו רשומים בטלדור עליהם לוודא שרשומים במערכת מצפן. <br> מומלץ לאחר מילוי כל הפרטים ושליחת המסמכים הרלוונטים לוודא שהרישום התקבל בכתובת מייל: martzim@education.gov.il , עקב העומס ,זמן הטיפול הינו מעל שבוע.

 

לנוחיותך מצו"ב הסכם התקשרות עם חברת טלדור

תיק פדגוגי למנחה

"חנוך לנער על פי דרכו גם כי יזקין לא יסור ממנה" (משלי כב, ו)

מסביר על כך המלבי"ם:

מצוה שיהיה "החינוך ע"פ דרכו" כי כל אדם מסוגל מטבעו לענין אחר:

בין בדעות יש שמוחם חד, ויש ששכלם ישר בלתי מחודד, וצריך ללמדם כפי ההכנה שנמצא בו.

ובין במעשים, יש שמוכן לאומנות מיוחד, ולמדה מיוחדת, ויקבל אותה בקל.

וכיצד ניתן לדעת מהי דרכו של כל אחד? ממשיך המלבי"ם:

וזה יוכר בהנער לפי התשוקה, ולפי מה שמשתדל בעצמו באיזה דבר מיוחד,

צריך לחנכו לפי דרכו ולפי הרושמים שיש בו אל מה שהוא מוכן אליה, שאז "לא יסור ממנה גם כי יזקין", לא כן אם יחנכהו אל מה שהוא זולת טבעו.

הכנו עבורכם, אנשי המקצוע, מרצים, מנחים ומורי מורים, הזוכים להעניק ולקדם את אנשי החינוך,  תיק פדגוגי ובו כלים מתקדמים ומקצועיים.

רוצים להיות חלק מהבית שלנו?

אין במילוי טופס זה התחייבות להזמנת הרצאות בפסגה ירושלים חרדית