יחידי

יחידי
אותו הספר מילדות.
עובר את מכבסת השנים, הגיל,
יוצא ממנה אחר.
אני מדפדפת בו בעיני רוחי.
נדבקת לעמוד הכי צבעוני.
גם ממנו נושבת קדרות,
ליבי נחמץ.
התחושה צרובה בי, פראית,ילדותית כשהיתה.
לא עברה כיבוס.
אני משיבה אותה לחיים
כדי לגעת בה.
 יכולה למשש את העגמומיות של הפילון
שמבקש, משתוקק כבן אנוש
להתנער מן האפור
לעטות תפאורה,
לברוח מהמציאות האפרורית של העדריות
אל חלקת אדמה;
מקום בו הדמיון לעליון נותן מנוח לחיפוש הזה.
לפיכך נברא אדם יחידי (סנהדרין)
שיקוף לאחדותו של הבורא.
חויית חד פעמיותו של האדם כפי שמכנה אותה הרב וולבה זצ"ל
!יצירה בלעדית – "one piece"
*******
,אנשי השיווק והפרסום יוצאים  למלחמה על "בידול" על מנת להשיג עסק משגשג
תרים אחר אסטרטגיות למציאת הנקודה המדוייקת בה העסק שונה ומיוחד.
גם אנחנו הורים ומחנכים נצא למלחמה,
שותפים למי שאמר והיה העולם.
נצטייד בכלים ונטכס טכסיסים לפיצוח הייחודי, הבלעדי.
נמצא בחניכנו את  השונה, המיוחד.
וכשהשונה ירצד מול עינינו,
נרקד אנחנו מולו.
נישיר אליו מבט.
במקום רתיעה תבוא רגיעה,
כי מצאנו את החניך, את עצמו.
את נפשו היחידה
חתומה בחותמו של הבורא.
ובמקום בו אתה מוצא  בלעדיותו של האדם
שם אתה מוצא גדולתו של ד':
 
"ולהגיד גדולתו של הקדוש ברוך הוא.
שאדם טובע כמה מטבעות בחותם אחד  וכולן דומין זה לזה; ומלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא טבע כל אדם בחותמו של אדם הראשון, ואין אחד מהן דומה לחברו…" (סנהדרין)
 והמקום הזה אשר אתה עומד עליו אדמת קודש היא מוכנה ומזומנה לגדל, להצמיח ולשגשג.
 
עולם העשייה: למורה והורה.לסמן ,להזריח על רשימת שמות התלמידים/בלב..
 שני תלמידים עליהם נשים את ה"פוקוס" במשך שבוע.כדי לפצח את הבלעדיות,הייחודיות של כל אחד מהם,להתחקות אחר העולם המלא שלהם.אם זה קשה וגם אם לא,נתפלל עליהם.
5