מפת חומר

logo

פייגי כינוי ואופירה אוזן

אביזרים

תרשים גרפי צבעוני

דרגת קושי

בינוני

טווח גילאים

ג'- ומעלה

מס' משתתפים

כל הכיתה

זמן

התחלה 20 דק', ביניים- 5 דק', סיכום - שיעור

מה

רישום גרפי, מעין סיליבוס שמשקף לתלמידים באופן מובנה את תוכנית הלימודים של הכיתה במקצוע מסוים לאורך תקופה.

עקרונות

  • ביסוס הבנה – באמצעות שיקוף מבנה היררכי של תכנים
  • חיזוק תחושת המעורבות והמסוגלות העצמית של הלומדים-באמצעות המעקב אחר ההתקדמות ושיתוף התלמידים במעקב. תוך שימת לב לשונות אפשרית בקצב ההתקדמות.
  • ביסוס תחושת השייכות – המפה ככלי חברתי לחיבור הלומדים למטרה משותפת

פעולות

פתיחה -הציגי את  המפה בתחילת הלימוד של יחידת ההוראה תוך הדגשת מטרת הלימוד.

ביניים –  בתחילת כל שיעור  או כל תחילת נושא חזרי  למפת החומר והסבירי כיצד הדברים שילמדו קשורים למפת החומר

סיום- בסוף כל תת נושא או חלק ממנו סמני יחד עם התלמידות את הנלמד. התייחסי לשאלה האם עמדתן בהספק ואם לא, מדוע.

הטיפ שלנו

  • המפה צריכה להיות ברורה ורצוי צבעונית
  • המפה תהיה מותאמת ליכולות, לצרכים, למאפייני הכיתה

ולהיקף החומר הנלמד וכן תציע טווח התקדמות רחב, כך

שתתאפשר שונות בקצב ההתקדמות של תלמידות  הכיתה

  • ניתן לתת לתלמידות תפקיד לנהל את המעקב של ההתקדמות במפת החומר.

מתן תפקיד תורם למיקוד של תלמידים עם קשיי קשב.

  • ניתן להשתמש גם במפה מצטברת שיש בה רק את הנושאים הכוללים, והמורה מוסיפה את הפרטים תוך כדי השנה.
  • ניתן לשלב במפה אפשרויות הרחבה והעמקה בנושא הנלמד, ובכך לאפשר לתלמידים מגלים סקרנות לנושא ולתלמידים מתקדמים שאינם צריכים חזרות מרובות, טווח למידה רחב ומגוון.